Ämnesområde

Kraftöverföring med sol- och vindkraft

Högaktuella frågor kring smarta elnät, underhåll av infrastruktur, ökad andel vind- och solkraft i det svenska systemet, nya aktörer på marknaden och nya behov av regelverk. Vår forskning kommer med svar.Hänt inom området

Kostnadsfritt seminarium om nya regler kring elektromagnetiska fält

Många företag berörs av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält. Direktivet syftar till att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för elektromagnetiska fält under arbetet.

16 maj 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Nytt om vindkraftens marknadsvärde

En ny studie har analyserat vindkraftens marknadsvärde för ett kraftsystem med en stor andel vattenkraft, som i vårt svenska elsystem. Resultaten visar att vattenkraften hjälper till att minska det värdetapp som annars uppstår när vindkraften byggs ut inom en elmarknad.

3 maj 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Elmarknaden klarar mer vind och sol

Nu presenteras ny forskning om elmarknaden som kommer fram till att Sverige bör ha en avvaktande hållning till kapacitetsmekanismer, det vill säga system där leveranssäkerheten är definierad och där kraftföretagen får en ekonomisk ersättning för att hålla kapaciteten tillgänglig under tider när efterfrågan på el är som störst.

30 mar 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Livesändning om nya utmaningar för det nordiska kraftsystemet

Missa inte möjligheten att följa seminariet Reglering av ett framtida kraftsystem då vi redovisar åtta betydande utmaningar och möjliga lösningar för system med en ökad andel vind- och solkraft. Det är forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP som livesänder från Norra Latin i Stockholm mellan 13 och 16. Sändningen finns tillgängligt en månad efter konferensen.

16 mar 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


NEPP levererar spännande slutsatser

Många intressanta slutsatser presenterades i dag på ”Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050” en konferens om hur man kan skapa en balanserad och effektiv utveckling av elsystemet i Sverige, Norden och övriga Europa.

5 feb 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrums konferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

18 maj
2017


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018