Ämnesområde

Kraftöverföring med sol- och vindkraft

Högaktuella frågor kring smarta elnät, underhåll av infrastruktur, ökad andel vind- och solkraft i det svenska systemet, nya aktörer på marknaden och nya behov av regelverk. Vår forskning kommer med svar.Hänt inom området

Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Cigre Call for Papers

CIGRE öppnar nu ett Call for Papers till CIGRE Session i Paris i augusti 2018. Det handlar om olika aspekter av högspänd elektrisk energi inom produktion, överföring, distribution, lagring och slutanvändning.

23 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

10 feb 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Användbar kunskap om hur snö smälter

Nu kommer det resultat från ett projekt som ska kartlägga vilken påverkan snö har på solceller i de norra delarna av Sverige och koppla den informationen till meteorologiska data. Resultaten ska ingå i en modell för projektering av solcellsanläggningar.

16 dec 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Få hinder för kraftig solexpansion

Forskning inom programmet Solel visar att elnätsbolagen är positi􏰁va till anslutning av solcellsanläggningar och att bolagen börjar få fungerande ruti􏰁ner 􏰀för att genomföra anslutningar. De enstaka problem som uppstått är snarare av praktisk natur, till exempel att􏰀 man av okunskap inte anmäler sin anläggning eller inte gör anslutningen på rätt sätt.

9 dec 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft