Att initiera forskning och utveckling

Vi initierar forskning och utveckling

Det vi kallar initiering handlar om att identifiera aktuella forskningsområden och att beskriva vad som behöver göras, hur det bör göras och hur finansieringen kan lösas.

Här erbjuder vi de båda tjänsterna tidig förstudie och programutveckling.

Tidig förstudie
I en tidig förstudie ringas ett nytt forskningsområde in, vi definierar forskningsfrågorna, en första beskrivning av området görs och vi definierar viktiga aktörer.

Utveckling av ett forskningsprogram
I en programutveckling tar vi fram en beskrivning av ett forskningsprogram i nära samverkan med ett antal intressenter. Därefter utarbetar vi en finansieringsmodell som förankras. När hela programutvecklingen är klar återstår det bara att trycka på knappen så kan ett nytt forskningsprogram starta.