Att koordinera forskning och utveckling

Vi koordinerar forskning och utveckling

Forskningskoordinering betyder att vi ansvarar för att driva ett forskningsprogram eller projekt enligt den beskrivning och plan som finns för programmet.

Att koordinera och driva ett forskningsprogram innebär allt från utlysningar och annan informationsspridning, kommunikation med sökande och dialog med uppdragsgivare, information om ansökningsförfarande, avtalsskrivning, uppföljning av hur programmet genomförs, ekonomiadministration till rapportering av projektresultat och utåtriktad forskningskommunikation och resultatspridning.

Det är ett omfattande och komplext arbete som vi är experter på. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att driva forskningsprogram till lyckade resultat. För tillfället hanterar vi ett 30-tal program, varav ett tiotal tillsammans med myndigheter.