Internationell samverkan

Vi samverkar internationellt

Vi har ett stort internationellt nätverk. Det består av organisationer där vi är medlemmar på uppdrag av kunder och organisationer som vi har täta affärskontakter med.

Just nu har vi samverkan med de här organisationerna:

  • Dansk Gasteknisk Center. På den svenska marknaden förmedlar vi analystjänster som utförs av Danskt Gastekniskt Center, DGC. Läs mer här! 
  • DHC Plus Technology Platform
  • European Gas Research Group, GERG. Vi representerar svensk gasindustri i detta europeiska forskningskoordinerande organ
  • European Research Institute for Gas and Energy Innovation, ERIG. Vi representerar större svenska akademiska forskningsmiljöer inom gasteknik i detta virtuella nordvästeuropeiska gasuniversitet
  • International Council on Large Electric Systems
  • International Energy Agency, IEA Bioenergy. Vi är på uppdrag av Energimyndigheten nationell representant i annex 37 om biogas och deponigas
  • Norsk Vannkraftsenter
  • The Union of the Electricity Industry
  • VGB Power Tech