Outreach

Att nå ut med ny kunskap

Outreach handlar om att nå ut till de som berörs genom strategisk forskningskommunikation och resultatspridning i olika kanaler och via nationella och internationella arenor.

Forskning och utveckling är bra, men med en strategisk och väl genomförd kommunikation och resultatspridning kan värdet av forskningen bli så mycket större. Därför är vi glada att några av våra program har särskilda medel avsatta för en extra satsning på foskningskommunikation. Men vi har kompetens och lång erfarenhet och jobbar gärna med att nå önskade grupper och personer inom fler områden!

Vi ordnar också flera stora internationella konferenser och en del något mindre nationella. Bland våra större återkommande konferenser och seminarier märks till exempel Energiforsks höstkonferens, International Seminar on Gasification, IBBA workshop, Annual Nuclear Conference och Green Gas Research Outlook Sweden.