Specialisttjänster

Vi erbjuder specialisttjänster

Specialisttjänster handlar om att vi själva utför konsultarbete inom en rad olika områden.

Vi har en stor bredd inom energiområdet och ansvarar gärna för undersökningar och analyser eller att beskriva forskningsfronten inom ett visst område. Vi gör också utvärderingar av andras forskningssatsningar, medverkar i standardiseringsarbete och skriver anslagsansökningar på uppdrag utifrån.

Ett annat specialistområde är att arrangera forskarskolor, att genomföra uppdragsutbildningar, att ta fram faktamaterial och att genomföra kommunikationsaktiviteter. Se mer om detta under tjänsten outreach. 

På den svenska marknaden förmedlar vi också analystjänster som utförs av Danskt Gastekniskt Center, DGC. >> Läs mer om analystjänster

På den svenska och danska marknaden förmedlar vi kontakt med Enkidu AB kring tillsatser för biogasproduktion. >> Läs mer om tillsatser för biogasproduktion

Har du en idé du vill diskutera med oss, hör gärna av dig!