Analystjänster

Analystjänster

Vi förmedlar analystjänster på den svenska marknaden som utförs av Danskt Gastekniskt Center, DGC. Det är ett företag med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med energigaser och med över 100 uppdrag inom emissionsmätningar årligen. Företaget jobbar med alla typer av energigas - naturgas, gasol, biogas, vätgas, stadsgas och varianter därav.

Danskt Gastekniskt Center arbetar brett med uppdrag såväl från tillverkningsindustri som med tester för försäljningsledet.

Företaget arbetar bland annat inom:

 • Gas- och energianvändning
 • Miljö- och förbränningsteknik – inom energigaser, biomassa, fjärrvärme och kraftvärme
 • Gastransport
 • Laboratorietester av gasapparater
 • Notified body – CE-märknig
 • Riskanalyser
 • Konsultverksamhet inom energirelaterade frågor
 • FoU-projekt

 

Med huvudkontor i Köpenhamn är företaget nära marknaden i södra Sverige och för att ytterligare underlätta förmedlar vi dessa analystjänster.

Exempel på tjänster som förmedlas:

 • Mobila enheter för provtagning och mätning på plats av emissioner och gaskvalitet, exempelvis NOx, N2O, CO, CH4, NH3, HC, formaldehyd, övriga aldehyder, lukt, O2 och siloxaner.
 • IR-kamerateknik som effektivt identifierar diffusa och intermittenta läckage av kolväten, till exempel metan. Läckageplatsen kan sedan kapslas in och ventileras för att kvantifiera utsläppet.
 • Kvalitetssäkring
 • Garantitester
 • Certifiering av spisar och andra gasapparater i enlighet med EU-direktiv
 • Kalibrering/verifiering av mätutrustning
 • Energieffektivitet, rökgasförluster
 • Teknisk service

 

Kontakta oss gärna för mer information och offert!

Energiforsk

String "2735" is not a valid udi.

DGC