8 - 9 jun, Göteborg

Energigasteknik slutkonferens

Välkommen till en konferens som redovisar de mest intressanta resultaten av de senaste forskningsrönen om förnybara energigaser och deras roll i ett hållbart energisystem.

Konferensen blir en avslutning med slutredovisning av ny kunskap från forskningsprogrammet Energigasteknik som drivs av Energiforsk i samverkan med Energimyndigheten. Det här är tillfället att öka ditt och företagets kunskap genom resultat från ett 20-tal av programmets alla forskningsprojekt som redovisas under två dagar i juni.

Den här konferensen vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen. Och du som själv är med i programmet som projektledare eller projektutförare, programrådsmedlem eller fokusgruppsmedlem deltar till en kraftigt reducerad avgift.

Vi håller till i Göteborg den 8 och 9 Juni 2017. Boka datumen i din kalender redan nu, så återkommer vi med fler uppgifter snart! Konferensprogrammet kommer att fyllas på med spännande föredrag kontinuerligt – håll utkik här på webben.

Kom och lyssna till de senaste forskningsrönen, möt branschkollegor, träffa nya människor över goda luncher och diskutera nya projektuppslag och bidra till att korsbefrukta energiområdet under en god konferensmiddag.

Väl mött i ett försommarvarmt Göteborg den 8 och 9 i juni!

Anmäl dig här!

Om Samverkansprogram energigasteknik
Energigasteknikprogrammet startade 2013 och har bestått av drygt 30 projekt av varierande storlek och inriktning men alla med beröring på energigaser. Programmet ska öka tillgången till konkurrenskraftigt prissatta flytande och gasformiga biobränslen och stödja framväxten av inhemsk produktion av biobränslen för att minska behovet av oljeimport och för att skapa arbetstillfällen i svensk glesbygd. Mer om programmet, rapporter och resultat här! 

Concluding conference Energy gas technology

Welcome to a conference that presents the most interesting results of the latest research on renewable energy gases and their role in sustainable energy.

The conference will contain the final presentation of new knowledge from the research program Energy gas technology which is managed by the Swedish Energy Research Centre in collaboration with the Swedish Energy Agency. This is an opportunity to increase your company's knowledge through the results from over 20 of the program's research projects presented during two days in June.

This conference is for everyone with an interest in liquid and gaseous biofuels. Program participants such as project managers or project participants, program committee member or focus group member attends at a greatly reduced fee.

The event takes place in Gothenburg on 8 and 9 June 2017. Reserve the dates in your calendar today, we will get back with more details soon! The conference program will be filled with exciting content continuously – keep an eye out on the web.

Come and enjoy the latest research findings, network with industry colleagues, meet new people during good lunches to discuss new project ideas and contribute to the cross-fertilization of the energy sector over a tasty conference dinner.

See you in a early summer Gothenburg, 8 and 9 of June! Please sign up here!

 

Konferenser

21 mar
2017

21 mar
2017

10 maj
2017

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

8 jun
2017