14 jun, City Conference Centre, Stockholm

Framtidens elmarknad

Spännande slutsatser från Elmarknadens funktion och roll i samhället, EFORIS och panelprojektet ”Time for a second electricity market reform?”

Forskningsprogrammet EFORIS, Elmarknadens funktion och roll i samhället, har nyligen avslutat ett projekt om behovet av att reformera dagens elmarknad. Det har genomförts av en panel bestående av:
* forskare vid akademiska institutioner
* företrädare för energiföretagen
* företag och organisationer med anknytning till elmarknaden 

Den centrala frågan i panelens arbete har varit om elmarknadens nuvarande organisation och regelverk förblir ändamålsenliga när en stor del av kraftproduktionen baseras på vind- och solkraft. Med andra ord: Är det dags för en ny elmarknadsreform? Detta kommer att diskuteras på EFORIS seminarium:

Dag: Onsdagen den 14 juni 2017
Tid: 09.30 – 12.00
Plats: City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm

Resultat från panelen visar att flera mindre reformer är nödvändiga kortsiktigt, samtidigt som mer omfattande reformer kan behövas på längre sikt. Missa inte att följa de här aktuella frågeställningarna som kommer att diskuteras under seminariet.

Program

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Kort introduktion, Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm
10.10 Internationella erfarenheter, Mats Nilsson Shadow Analysis
10.30 Morgondagens elproduktion och effektfrågan, Thomas Unger Profu
10.50 Presentation av panelens rapport Time for a second electricity market reform? Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm
11.30 Kommentarer och reflektioner från:
- Pernilla Winnhed Energiföretagen 
- Göran Hult Fortum
- Per Klevnäs Copenhagen Economics
12.00 Slut
Seminariet är kostnadsfritt, men för att få en plats anmäler du dig här! 

Konferenser


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 jun
2017
Piperska Muren, Stockholm
Nyheter och framåtblick Fjärrsyn

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018