Program

Huvudspår
09:00
Registrering och kaffe
09:30
Välkommen
Markus Wråke
VD Energiforsk
09:45
Nu kommer digitaliseringens andra våg
AI, automation, IoT och blockchain
Mats Lewan
Teknikjournalist
10:15
Energi, IoT & 5G
Allt hänger samman
Marcus Thörnqvist
Lead Engagement Manager, Internet of Things, Ericsson
10:45
Paus och dialog med publiken
11:00
AI, blockkedjor och Design Thinking
Tre viktiga verktyg i digitaliseringen
Mikael Haglund
CTO, IBM Sweden
11:30
AI och hur vi förbereder oss för framtiden
Salla Franzén
Chief Data Scientist, SEB
12:00
Vattenfall 2.0 – digitalisering av hela värdekedjan!
Karl Bergman
Forskningschef, Vattenfall
12:30
Lunch
Tema Blockchain
13:30
Hur kan blockchain påverka energisektorn?
Catarina Naucler
Forskningschef, Fortum Sweden
13:50
Blockchain - Lovande teknik eller bara hype?
Jonathan Jogenfors
Forskningschef, Sectra
14:10
Blockchain i energisektorn
Vad händer just nu?
David Holmström
Analytiker, Profu
14:30
Rundabordssamtal och kaffe
Tema IT-säkerhet
13:30
Cybersäkerhet i kritisk infrastruktur
Då, nu och imorgon
Åsa Schwarz
Marknadschef, Knowit
13:50
Samhället under digital attack!
Anders Fredriksson
Ansvarig digitalisering, Energiföretagen Sverige
14:10
Strategiska hot- och risker i ett totalförsvarsperspektiv
Richard Oehme
Director Cyber Security & Critical Infrastructure Protection, PwC
14:30
Rundabordssamtal och kaffe
Gemensam summering båda blocken
15:30
Summering och avslutande kommentar
Maria Sandqvist
Kanslichef, Forum för smarta elnät
16:00
Slut