Talare


Ordförande i Smarta elnät och Asset Development Manager på Vattenfall

Peter Söderström

  • 10:00, 01 oktober
DNV GL Energy

Mikael Wämundson

Har examen från Chalmers och erfarenhet från projekt med fokus på kraftsystemanalys – elkvalitetsstudier, dimensionering av transformatorer och generatorer, analyser av sub-synkron resonans, kortslutningsberäkningar och spänningsfallsberäkningar och reläskyddsinställningar.

  • 10:10, 01 oktober
MSc Independent Insulation Group

Oscar Lennerhag

Arbetar med isolationskoordinering och elkvalitet med fokus på transienter och andra aspekter som rör system med långa AC-kablar. Är aktiv i ett antal CIGRE-arbetsgrupper kring elkvalitet och transienter och genomför en industridoktorering med fokus på temporära överspänningar och spridningen av övertoner.

  • 10:30, 01 oktober
KTH

Cecilia Katzeff

Är forskare inom hållbarhet och beteende och docent i människa-datorinteraktion. Forskningen har under de senaste tio åren fokuserat på vilken roll visualiseringar av information kan spela för beteendeförändringar inom hållbarhetsområdet vad gäller energianvändning, matkonsumtion och ”smarta” elnät.

  • 10:50, 01 oktober
RISE

Mattias Persson

  • 11:30, 01 oktober
Forskare på Uppsala Universitet

Cajsa Bartusch

  • 12:50, 01 oktober
Energispecialist på NCC

Mattias Millinger

Arbetar framförallt med energiuppföljning och att se till att ställda energikrav uppnås. Är civilingenjör inom energisystem och har tidigare bland annat varit med och drivit ett av Sveriges största solcellsprojekt för Stockholms läns landsting.

  • 13:10, 01 oktober
Teknisk chef för Sust, Sustainable innovation

Joachim Lindborg

  • 13:30, 01 oktober
vice ordförande i Smarta elnät och avdelningschef på Mälarenergi Elnät AB

Moderator: Torbjörn Solver

  • 14:00, 01 oktober

Pris och anmälan

KOSTNAD

Seminariet är kostnadsfritt, och precis som många andra arrangörer, tar vi en no show-avgift på 500 kronor exklusive moms vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet. Du har givetvis möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe!

FULLBOKAT!

Nu är samtliga platser på seminariet bokade, men du har möjlighet att anmäla dig som reserv genom ett mejl till Susanne Stjernfeldt

Ladda ner