Den här konferensen är avslutad
21 nov, Energiforsk, Stockholm

Resultat och nyheter från Krafttag ål

Ta del av ny kunskap från utvecklingsprojekt och hör om frivilliga åtgärder som gjorts för ålen i vattendrag och vid kusten. Krafttag åls slutkonferens hålls den 21 november i Stockholm.

Krafttag ål består av två delar, en består av frivilliga åtgärder och en handlar om forsknings- och utvecklingsinsatser. De frivilliga åtgärderna är i huvudsak fångst och nedtransport av blankål och utsättning av ålyngel. Utvecklingsdelen ska öka kunskapen om tekniska lösningar vid kraftverk för att förbättra passagen nedströms och ta reda på vilka faktorer som påverkar blankålens utvandring. 

Konferenser

23 nov
2017

5 dec
2017

6 dec
2017