5 apr, Energiforsk

Askprogrammet – en källa till kunskap och möjligheter

Den 5 april, dagen efter Askdagen, bjuder Askprogrammet in till en halvdag med fokus på aktuell askforskning.

Du får en överblick av vad Askprogrammet gör, insikter i några projekt och en möjlighet att knyta kontakter med kunniga personer.

Preliminärt program:

Varför bedriver vi askforskning?
Helena Sellerholm, Energiforsk och Harald Svensson, Stockholm Exergi

 Presentation av avslutade och  pågående projekt:
• Lakning, zinkåtervinning och termisk behandling av avfallsflygaska
Karin Karlfeldt Fedje, Renova

• Produktionseffekter av askgödsling i skogar på dikade torvmarker
Björn Hånell, SLU

• Granars överlevnad och tillväxt efter helträdsuttag och askåterföring
Lars Högbom, Skogforsk 

• Analys av Zn- och Cu- faser i bottenaska med röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS)
Charlotta Tiberg, SGI

• Ny spridningsmetodik för askåterföring
Daniel Glimtoft, Svensk Skogsgödsling AB          

• Slaggrus i dammkonstruktioner
Sven Knutsson, Luleå universitet         

Vart är vi på väg?

Frågestund

Vi bjuder på en lunchmacka som avslutning!

Välkommen!

Läs mer om Askprogrammet 

 

Pris och anmälan

KOSTNAD

Seminariet är avgiftsfritt, men om du anmäler dig och inte dyker upp debiterar vi en no-show-avgift om 400 kr + moms. Om du får förhinder, överlåt gärna din plats till en kollega. Sista anmälningsdag 1 april.

Välkommen att anmäla dig här!

 

 

 

Konferenser