14 maj, Stockholm

Digitaliserat underhåll av fjärrvärmenäten

Fjärrvärmenäten är en viktigt resurs i Sveriges framtida energisystem. Att reinvestera i näten skulle enligt en uppskattning kosta 250 miljarder kronor. Det ligger därför en stor samhällsnytta i att låta rören ligga kvar så länge det är kostnadseffektivt. Med de underhållsmetoder som används idag kan kostnaderna mer än fördubblas de kommande 20 åren. Digital teknik innebär mycket lägre kostnader för sensorer och processorkraft och medför nya möjligheter för tillståndsövervakning och prediktivt underhåll av fjärrvärmenäten. Vilka nya lösningar finns för att vända trenden och därmed spara miljoner?

Välkommen till en dag med Energiforsks värmekluster som ger dig och din organisation möjlighet att påverka utvecklingen av ny teknik så att den uppfyller de behov som just ni har.

Klustermedlem?

Går ditt företag med i värmeklustret redan nu är alla kommande aktiviteter inkluderade i avgiften. Det räcker med att ni bestämt er för att gå med i kluster för att delta utan avgift. Välkommen!  

Nya möjligheter till prediktivt underhåll

Kanske utvecklar ni redan strategier för att hantera mätdata, testar nya sensorer och vill veta mer om vad forskare och teknikleverantörer har att erbjuda? Kanske sitter ni som utvecklare inne med en superintressant lösning som är svår att utveckla helt själv? Eller har du en lösning som du redan nu tror att många fjärrvärmebolag skulle ha stor nytta av? Energiforsks Värmekluster erbjuder en helt unik arena där forskning och näringsliv möts. Genom samverkan i klustret kan vi få fram nya innovationer!

Intresserad?

Seminariet riktar sig till alla som jobbar med drift och underhåll av fjärrvärmenät, eller utvecklar nya lösningar inom digitalisering, prediktivt underhåll, tillståndsövervakning och analyser. 

Samverkan och innovation

Energiforsks värmekluster använder resultat från forskningen i FutureHeat och Termiska Energilager. Satsningen finansieras till 50 procent genom Energimyndighetens program Termo som bedriver fyra kluster för att öka innovationskraften inom värme- och kylaområdet. 

Pris och anmälan

PRIS

Är din organisation är med i Energiforsks värmekluster eller i Samverkansplattformen eller har beslutat att gå med deltar du  utan kostnad.

För dig som inte är medlem i kluster eller plattform kostar det här seminariet 3 900 kr + moms per person. Konferensavgiften betalas med kort i samband med anmälan.

ANMÄL DIG

Senast den 5 maj behöver vi din anmälan. 

FRÅGOR

Har du inte har möjlighet att betala med kort kan vi fakturera anmälningsavgiften mot en fakturaavgift på 200 kr + moms, kontakta i så fall Fredrik Martinsson

Om din organisation blir medlem före den sista juni 2019 drar vi av den här konferensavgiften från medlemsavgiften. 

Anmäl dig här

Konferenser