9 maj, Stockholm

Digitalisering i vattenkraften

Digital teknik ger nya möjligheter vad gäller tillståndsövervakning och prediktivt underhåll av vattenkraftanläggningar. Hur långt har vi kommit inom vattenkraftbranschen idag och vad kan vi lära oss av andra branscher?

Seminariet riktar sig till dig som jobbar med drift och underhåll inom vattenkraftbranschen eller som jobbar med digitalisering, prediktivt underhåll, tillståndsövervakning och analyser.

Den snabba utvecklingen inom IT-området med ökad datorkraft och lagringsmöjlighet, molntjänster och avancerade analysmetoder ger nya möjligheter för vattenkraftbranschen. Många vattenkraftföretag har börjat arbeta med olika digitaliseringsprojekt och dragit lärdomar av dessa, medan andra fortfarande befinner sig på planeringsstadiet.

I det norsk/svenska FoU-projektet MonitorX har vattenkraftbranschen tillsammans utforskat hur den nya tekniken skulle kunna bidra till ett effektivare underhåll. Projektet är nu på väg att avslutas, och vi vill gärna dela med oss av de erfarenheter vi har fått både från de fallstudier som har studerats i projektet och från olika installationer som har gjorts i svenska och norska vattenkraftanläggningar. Vi har även bjudit in konsulter och representanter från andra branscher och industrier.

Seminariet belyser fyra teman

  1. Generella utmaningar och möjligheter inom digitaliseringsområdet, exempelvis IT-säkerhet, managementstruktur, datalagring etc.
  2. Erfarenheter från forskningsprojektet MonitorX - generella lärdomar och resultat från utvalda fallstudier där feldetektion och tillståndsövervakning av vattenkraftkomponenter har studerats.
  3. Digitalisering i vattenkraften - vad sker ute på anläggningarna och vad kan leverantörerna erbjuda?
  4. Erfarenheter från arbete med digitalisering och prediktivt underhåll i andra branscher - hur kan vi ta tillvara lärdomar och tillämpa inom vattenkraften?


Välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris och anmälan

Seminariet är öppet för alla i energibranschen. Konferensavgiften är 2000 SEK+moms, betalning sker med kort i samband med anmälan. Representanter från de organisationer som är parter i forskningsprojektet MonitorX deltar kostnadsfritt i seminariet.

ARRANGÖRER

Energiforsk, Energi Norge och SINTEF Energi

KONTAKTPERSON 

Monika Adsten Energiforsk

PARTER I MONITORX

AB Edsbyns Elverk, Andritz Hydro AS, BKK Produksjon AS, Comillas Pontifical University (Madrid), E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Energi Norge, Energiforsk, Fortum Generation AB, Gitre Energi Produksjon AS, Holmen Energi AB, Hydro Energi AS, Hymatek Controls AS, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlstads Energi AB, Karsten Moholt AS, Lyse Produksjon AS, NTE Energi AS, NTNU, SINTEF Energi, Sira-Kvina kraftselskap, Skagerak Energi AS, Skellefteå Kraft AB, Sollefteåforsens AB, Statkraft Energi AS, Statkraft Sverige AB, TrønderEnergi Kraft AS, Umeå Energi AB, Uniper - Sydkraft Hydropower AB, Varberg Energi AB, Vattenfall Indalsälven AB, Vattenfall Vattenkraft AB, Voith Hydro AS, Østfold Energi AS.

Anmäl dig här

Konferenser