9 maj, Stockholm

Digitalisering i vattenkraften

Digital teknik ger nya möjligheter vad gäller tillståndsövervakning och prediktivt underhåll av vattenkraftanläggningar. Hur långt har vi kommit inom vattenkraftbranschen idag och vad kan vi lära oss av andra branscher?

Seminariet riktar sig till dig som jobbar med drift och underhåll inom vattenkraftbranschen eller som jobbar med digitalisering, prediktivt underhåll, tillståndsövervakning och analyser.

Den snabba utvecklingen inom IT-området med ökad datorkraft och lagringsmöjlighet, molntjänster och avancerade analysmetoder ger nya möjligheter för vattenkraftbranschen. Många vattenkraftföretag har börjat arbeta med olika digitaliseringsprojekt och dragit lärdomar av dessa, medan andra fortfarande befinner sig på planeringsstadiet.

I det norsk/svenska FoU-projektet MonitorX har vattenkraftbranschen tillsammans utforskat hur den nya tekniken skulle kunna bidra till ett effektivare underhåll. Projektet är nu på väg att avslutas, och vi vill gärna dela med oss av de erfarenheter vi har fått både från de fallstudier som har studerats i projektet och från olika installationer som har gjorts i svenska och norska vattenkraftanläggningar. Vi har även bjudit in konsulter och representanter från andra branscher och industrier.

Program

Registrering 8.30-9.00

Seminarium 9.00-16.30

Inledning, Monika Adsten, Energiforsk, Einar Kobro Energi Norge och Thomas Welte, SINTEF Energi

Generella utmaningar och möjligheter

Who is who? Digitalization, machine learning, digital twin, etc. – Kort om modelltyper, metoder og begreper, Thomas Welte, SINTEF

Förutsättningar och framgångsfaktorer ur ett IT-perspektiv – IT-arkitektur, IT-säkerhet, kompetens och verksamhetsmognad, Anders Berglund, Vattenfall Vattenkraft

Fortums digitala resa mot prediktivt underhåll, Linda Ramstedt Marklund, Fortum

Standardisering - Nå blir vi endelig enige om hva vi skal kalle en ventil! Erik Jaques Wiborg, Statkraft

Resultat och erfarenheter från installationer inom MonitorX

MonitorX - Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt om tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold, Thomas Welte, SINTEF

Tillståndsövervakning med OSI PI och oljevolymsövervakning i Laxede, Mattias Nässelqvist, Vattenfall R&D

Tidsbesparende tilstandskontroll av lensepumpe i Brattset kraftverk: Kan en enkel nivåmåler si noe om tilstanden? Viggo Gabriel Borg Pedersen, NTNU

Erfarenheter från installationer samt marknadsöversikt

Digitalisering @ Uniper Sydkraft Hydropower, Jonas Carlsson, Uniper

Mera data, färre driftstopp, Truls Langendahl, Skellefteå Kraft

Erfaringer fra datainnsamling og analyse fra Tussa kraftverk, Anders Willersrud, Hymatek

Instrumentering av betongdammar – kartläggning, Richard Malm, Sweco

Praktisk erfaring med uthenting av data fra kontrollanlegg – erfaringer fra Brattset, Øyvind Holm, Voith Hydro

Prediktivt underhåll i andra branscher - inspiration, utmaningar och möjligheter

Smart Maintenance - från ord till handling i svensk industri, Henric Widén Tankesmedjan Sustainability Circle

Smartere anleggsforvaltning i Statnett, Arne Smisethjell, Statnett

Parter i MonitorX

AB Edsbyns Elverk, Andritz Hydro AS, BKK Produksjon AS, Comillas Pontifical University (Madrid), E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Energi Norge, Energiforsk, Fortum Generation AB, Gitre Energi Produksjon AS, Holmen Energi AB, Hydro Energi AS, Hymatek Controls AS, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlstads Energi AB, Karsten Moholt AS, Lyse Produksjon AS, NTE Energi AS, NTNU, SINTEF Energi, Sira-Kvina kraftselskap, Skagerak Energi AS, Skellefteå Kraft AB, Sollefteåforsens AB, Statkraft Energi AS, Statkraft Sverige AB, TrønderEnergi Kraft AS, Umeå Energi AB, Uniper - Sydkraft Hydropower AB, Varberg Energi AB, Vattenfall Indalsälven AB, Vattenfall Vattenkraft AB, Voith Hydro AS, Østfold Energi AS.

Välkommen!  

 

 

 

 

 

 

 

Pris och anmälan

Seminariet är öppet för alla i energibranschen. Konferensavgiften är 2000 SEK+moms, betalning sker med kort i samband med anmälan. Representanter från de organisationer som är parter i forskningsprojektet MonitorX deltar kostnadsfritt i seminariet. Anmälan är öppen till 29/4 eller tills seminariet är fullbokat.

ARRANGÖRER

Energiforsk, Energi Norge och SINTEF Energi

KONTAKTPERSON 

Monika Adsten Energiforsk

Anmäl dig här

Konferenser