21 nov, Stockholm

Futureheat resultatseminarium

Ett hållbart uppvärmningssystem – det är det långsiktiga målet som Futureheat bidrar till. Ett system med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och fjärrkyla tas till vara på bästa sätt.

Forskningsprogrammet Futureheat byggs på efter hand, och vi kommer redan nu att få ta del av resultat från de tio projekt som just nu pågår. Seminariet kommer att handla om allt från avfallets roll och efterfrågeflexibilitet till implementering av fjärde generationens fjärrvärmenät.

Vad: FutureHeat resultatseminarium
Dag: Onsdag 21 nov 2018
Tid: 9.30-16, frukost serveras från 8.30
Plats: Tändstickspalatset, Kreugersalen, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm
Program och anmälan: Information kommer inom kort
Max deltagarantal: 70 personer

Boka dagen redan nu!

 

Pris och anmälan

PRIS

Seminariet kostar dig inget, men vi tar ut en No-show-avgift om du som är anmäld inte kommer. Skicka gärna en kollega i stället. 

ANMÄLAN

Boka dagen redan nu, anmälan öppnar inom kort! Antalet platser är begränsat till 70. 

Konferenser