12 mar, Stockholm

Havsbaserad vindkraft

Nya behov av el och nya möjligheter att producera el. En dag om tankar, idéer och önskemål för framtiden. Ett spännande seminarieprogram håller på att tas fram. Boka dagen eller anmäl dig redan nu!

Pris och anmälan

KOSTNAD

Seminariet är avgiftsfritt, men om du anmäler dig och inte dyker upp debiterar vi en no-show-avgift om 500 kr + moms

ARRANGÖRER

Energiforsk och RISE

Anmäl dig här

Konferenser