Program

Preliminärt program

Tisdag 13/3

 

17.00

Valbar visning av Älvkarleby vattenkraftverk eller Älvkarlebylaboratoriet

17.45

Mingel och fördrink på Älvkarlebylaboratoriet

19.00

Middag på Turisthotellet i Älvkarleby

 

Onsdag 14/3

08.30

Registrering

 

09.00

Inledning

Monika Adsten, Energiforsk

09.10

Digitalisering - möjligheter & risker

Per Öberg, NCC

09.40

Vamma 12 – nytt kraftverksbygge med enbart digitala underlag

Norconsult

10.10

Kaffe

 

10.30

Trafikverkets arbete med BIM och digitalisering

Karin Andersson, Trafikverket

11.00

Slussen

Anders Stenvall, Skanska

11.20

3D-modell Hylte kraftverk - damm

Csaba Prokec, Statkraft

11.40

Lunch

 

12.40

Microsensorer - positionering

Manhal Sirat, Vattenfall

12.55

Microsensorer - övervakning av temperatur och hållfasthet

Electrotech

13.10

Digitong

Joachim Lindborg, Sustainable 

13.25

Livstidsförlängning av Lidingöbron med hjälp av instrumentering och analys

Raid Karoumi, KTH

13.45

Structural Health Monitoring

Patrik Fröjd, LTH

14.00

Databaserade modeller för dammövervakning

Richard Hellgren, KTH

14.15

Kaffe

 

14.35

Inspektion av vattentorn med drönare

Emil Tjäder, Kiwa Inspecta

14.55

 

 

 

 

 

Paneldebatt: Hur kan vi dra nytta av digitalisering i kraftindustrins betongfrågor?

 

 

 

 

 

Karin Andersson, Trafikverket

Andreas Karlstedt, Jämtkraft

Johanna Spåls/Magnus Persson, Ringhals

Norconsult

Moderator: Monika Adsten, Energiforsk

15.45

Avslut