12 - 13 mar, Älvkarleby

Kraftindustrins betongdag 2019

Temat för årets seminarium är instrumentering och inspektion av betong. Dagarna vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkrafts- och kärnkraftsindustrin.

Merparten av våra vattenkraft- och kärnkraftverk har uppnått en sådan ålder att förvaltning av betongkonstruktionerna ofta förknippas med betydande kostnader. I en del fall inom vattenkraften diskuteras utrivning och nybyggnation som alternativ. Instrumentering och inspektion är därför två viktiga verktyg för att inhämta information om konstruktionernas säkerhet och tillstånd. Vid årets betongdag presenteras olika system och metoder för instrumentering och inspektion av energibranschens betongkonstruktioner.

Varmt välkommen önskar Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft samt Vattenfall!

Preliminärt program

12/3 Studiebesök på Älvkarlebylaboratoriet/Älvkarleby kraftverk samt middag

17.00

Registrering samt visning av Älvkarlebylaboratoriet eller Älvkarleby vattenkraftverk

17.45

Mingel och fördrink på Älvkarlebylaboratoriet

19.00

Middag på Turisthotellet, Älvkarleby

13/3 Seminarium

08.30

Registrering

09.00

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk

9.10

 

Instrumentering och inspektion för en effektiv förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraft- och kärnkraftverk
Christian Bernstone, Vattenfall

9.30

Mätteknikens möjligheter
Torsten Fischer, Geometrik

10.00

Kaffe

10.20

Instrumentering av betongdammar – kartläggning
Benny Mohlin och Richard Malm, Sweco

10.50

Instrumentering och inspektion i Vattenfalls vattenkraftanläggningar
Mats Persson, Vattenfall

11.10

Instrumentering i TVO:s kärnkraftverk
Timo Kukkola, TVO

11.30

Lunch

12.30

 

Deformationsmätning av Oskarshamn 3:s reaktorinneslutning i samband med täthetsprovning
Ulrik Brandin och Erik Hansson, OKG

12.50

Instrumentering för att mäta temperatur, töjningar och deformationer
Magnus Åhs, Lunds Tekniska Högskola

13.10

 

Instrumentering och utvärdering av fullskaleförsök av betongplugg för slutförvar av kärnbränsle
Richard Malm, Sweco

13.30

Flygande inspektion av betong
Lars E Olsson, ÅF

13.50

Kaffe

14.10

Undervattensinspektion av kraftverk
Jonas Bosell och Janne Ås, UW-TECH

14.30

Instrumentering av Bassalt massivdamm på jord
Tomas Ekström, ÅF

14.50

Instrumentering av sprickor i aggregatnära konstruktioner
Ljiljana Plavsic, Norconsult

15.10

Instrumentering av spännarmering inom kärnkraft och vattenkraft
Peter Lundqvist, Vattenfall

15.40

Slutord
Monika Adsten, Energiforsk

15.45

Avslut

Pris och anmälan

Anmälan är öppen till den 4 mars. Deltagande i hela konferensen 12-13 mars kostar 1400 kr + moms och deltagande i enbart seminariet den 13 mars kostar 800 kr + moms.

Välkommen att anmäla dig här!

Ladda ner