15 maj, Webinarium

Webinarium om slutkunders störningstålighet

Det finns i dag ingen samlad bild av olika kunders behov och krav på elsystemet. Svenska kraftnät och Energiforsk bjuder därför in till ett webinarium inom projektet Slutkunds störningstålighet. Projektet ska öka förståelsen för hur stora slutkunder påverkas av och förhåller sig till störningar i elsystemet.

Syftet är att informera om bakgrunden till projektet och hur det ska genomföras. Vi vill också ge intresserade aktörer en första möjlighet att komma med inspel som kan vara till nytta för det vidare arbetet.

Webinariets mål är att berörda aktörer ska få en större förståelse för vad det är för frågor som kommer att ställas i projektet och att kunna förbereda sig för de intervjuer som kommer att göras i projektet.

Webinariets agenda

  • Bakgrund till projektet – Andreas Westberg, Svenska kraftnät
  • Systemansvar, systemutmaningar och ramverk – Maja Lundbäck, Svenska kraftnät
  • Hur projektet kommer att genomföras – Lennart Kjellman, Energiforsk
  • Frågor som kommer att ställas till deltagande aktörer – Lennart Kjellman, Energiforsk
  • Diskussion

Tider

Ingen behöver resa till seminariet som hålls online. Information om hur man kopplar upp sig finns i rutan till höger. Seminariet startar klockan 12:00 och avslutas preliminärt klockan 15:00, men det finns möjlighet att förlänga tiden till 16:00 om det behövs för den efterföljande diskussionen.

Pris och anmälan

PRIS

Webinariet är kostnadsfritt.

ANMÄLAN

Vi uppskattar om alla som ska delta anmäler sig. Det är inte en bindande anmälan, men ger en bra bild av intresset. Presentationer kommer i efterhand att skickas till alla som är anmälda.

UPPKOPPLING

Från ett videosystem: 677244186@vmr.energi.se

Skype: Klicka här Obs! Klicka på ”kameraikonen” och ”Starta min video” när du är i Skype

Från webbläsare: Klicka här

Via telefon: +46 8 522 96 995, ange 677 244 186 # 

FRÅGOR

Frågor besvaras av Lennart Kjellman

Anmäl dig här

Konferenser