21 - 22 mar, Älvkarlebylaboratoriet

Kraftindustrins berg- och betongfrågor

Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft bjuder den 21 och 22 mars tillsammans med Vattenfall in till Kraftindustrins Betongdag i Älvkarleby.

Kom till Älvkarleby för att diskutera betongfrågor tillsammans med kraftbranschen. I år har vi temat berg och betong, och tittar närmare på hur berg och betong fungerar tillsammans i olika tillämpningar. Under förmiddagen presenterar vi bland annat forskning och teori kring spännarmering, bergstag och förankringar samt provningsmetoder. Därefter har vi bjudit in representanter från kraftindustrin samt andra branscher som berättar om hur man arbetar med berg- och betongfrågor i praktiken vad gäller exempelvis tillståndsbedömning och provning.

Här hittar du program samt länk till anmälan. Efterregistrering är öppen till den 19 mars.

Välkommen!

Monika Adsten, Energiforsk

Konferenser

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrums konferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

18 maj
2017


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018