21 nov, Stockholm

Resultat och nyheter från Krafttag ål

Foto: 8-fjordar

Ta del av ny kunskap från utvecklingsprojekt och hör om frivilliga åtgärder som gjorts för ålen i vattendrag och vid kusten. Krafttag åls slutkonferens hålls den 21 november i Stockholm.

Program

09:00

Kaffe

 

09:30

Välkommen till slutseminarium för Krafttag ål 2015 - 2017!

Sara Sandberg, Energiforsk

09:40

Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid vattenkraftverk: tekniska utmaningar och kostnadseffektiviseringar.

Olle Calles, Karlstads universitet och Axel Emanuelsson, Norconsult

10:20

Skonsam drift av kraftverken – praktiska utmaningar och erfarenheter från andra länder?

Henrik Jeuthe och Kjell Leonardsson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

10:50

Bensträckare

 

11:10

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för ålpassage, hydrauliska egenskaper och drivgodsproblematik

Daniel Nyqvist, Karlstads universitet och David Aldvén, Vattenfall

11:45

Diskussion

12:00

Lunch

13:00

Ålvandring komplett – från start till kraftverkspassage.

Henrik Jeuthe och Arne Fjälling, SLU)

13:40

Vilken information kan fiskräknare ge?

Mats Hebrand, Fiskevårdsteknik

14:00

Summerande diskussion om kunskapsläget

Sara Sandberg diskussionsledare

14:20

Kaffe

 

14:50

Flytt av blankål i Motala ström

Ola Palmquist, Tekniska verken i Linköping

 

Flytt av blankål i Lagan

Henrik Jatkola, Statkraft

 

Flytt av blankål i Göta älv

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft

 

Flytt av blankål i Ätran och Mörrumsån

Johan Tielman, Uniper

 

Utsättningar av ålyngel i Västerhavet

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft

15:50-16:15

Summering av dagen. Diskussion & frågor. Avslutning.

Erik Sparrevik, Vattenfall, ordförande i Krafttag ål

Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten

Krafttag ål genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten.

 

Anmäl dig här! 

 

Mer om Krafttag ål här! 

Varmt välkommen!
Sara Sandberg, styrgruppen för Krafttag ål