8 - 9 jun, Göteborg

Nyheter och forskningsresultat om energigas

Välkommen till en konferens som redovisar massor av intressanta resultat om förnybara energigaser och deras roll i ett hållbart energisystem! Just nu har vi över 25 projektpresentationer bokade, plus spännande djupdykningar av våra fyra key-note föreläsare den 8 och 9 juni.

Kom och ta del av den senaste kunskapen från energigasforskningen, möt branschkollegor, träffa nya människor över goda luncher, diskutera nya projektuppslag och var med och bidra till att korsbefrukta energiområdet under en god konferensmiddag. Forskningsprogrammet Energigasteknik har en rad framstående forskare och företagsrepresentanter som kommer att presentera resultat och ny kunskap från sina olika projekt och studier.

Mattias Goldmann, Fores kommer att koppla ihop programmets resultat med Sveriges politiska mål och ge en framåtblick över drivmedelsmarknaden. Filip Johnsson, Chalmers gör en utvikning om historiken och framtiden för svensk energigasteknik. Jakob Lagercrantz, Bästkusten talar om mål med Biodrivmedel 2030, Jonas Lindmark från Energimyndigheten berättar om kommande satsningar inom energigasområdet och hur myndigheten ser på forskningens framtid.

Vi som håller ihop konferensen är Anton Fagerström som är programansvarig på Energiforsk och
Kalle Svensson programhandläggare på Energimyndigheten.

Kom och lär dig mer om:

Liquefied Petroleum Gas, LPG from waste products

Christian Hulteberg

Biofuel Solutions AB

Grass for biogas - arable land as a carbon sink

Lovisa Björnsson

Lund University

Hydrogen gas as fuel in gas turbines

Jenny Larfeldt

Siemens ITM AB

Measurements of methane emissions from biogas production

Johan Yngvesson

RISE

More efficient use of biogas on our waste water treatment plants

Anders Hjörnhede

RISE

Fossil-free tissue drying - feasibility study

Lars Nilsson

Karlstad Universitet

Content of volatile organic compounds in process water from biogas upgrading units

Sören Nilsson Påledal

Tekniska Verken

Secondary gasifier for tar and carbon residues

Niclas Davidsson 

Meva Energy AB

Gasification adjacent to existing forest industry - A value study of fuel handling and logistics

Anna-Karin Jannasch

RISE

Increased yield of biogas by post treatment of residual sludge

Eva Björkman

Biokol AB

Development of a methodology for measurements at the GoBiGas gasifier

Anton Larsson

Chalmers Tekniska Högskola

Remaining methane potential in digestate from biogas plants

Anders Hjort

IVL

Mesuring and ensuring the gas quality of the Swedish gas grid

Laura Malek

Lund University

Benchmarking for a more effective biogas production

Johan Yngvesson

RISE

System solution for future energy systems - Location investigation for Power-to-Gas

Anna-Karin Jannasch

RISE

Catalytic conversion of pyrolysis gas in the WoodRoll process for enhanced process reliability

Klas Engvall

Kungliga Tekniska Högskolan

Char conversion in indirect gasification in fluidised beds

David Pallarés

Chalmers Tekniska Högskola

Ash transformations during dual fluidised bed gasification

Kent Davidsson

RISE

New instruments for online measurement of alkali and tars during gasification of biomass

Kent Davidsson

RISE

Om konferensen

Den här konferensen vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen. Konferensen hålls på engelska och presenterar under två dagar i juni de senaste forskningsrönen och massor av ny kunskap. Och du som själv är med i programmet som projektledare eller projektutförare, medlem i programråd eller en fokusgrupp deltar till en kraftigt reducerad avgift. Var och när?

Konferensen hålls på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg, den 8 och 9 juni 2017. Som konferensdeltagare har du rabatt på boendet vid anmälan innan den 1 maj. För att boka rum, tag kontakt med meetings.post@choice.se och uppge bokningsnummer R10406 och att du är en anmäld deltagare till Energigastekniks slutkonferens.  

Väl mött i ett försommarvarmt Göteborg den 8 och 9 i juni!

Anmäl dig till konferensen här!

Om Samverkansprogram energigasteknik
Energigasteknikprogrammet startade 2013 och har bestått av drygt 30 projekt av varierande storlek och inriktning men alla med beröring på energigaser. Programmet ska öka tillgången till konkurrenskraftigt prissatta flytande och gasformiga biobränslen och stödja framväxten av inhemsk produktion av biobränslen för att minska behovet av oljeimport och för att skapa arbetstillfällen i svensk glesbygd. Mer om programmet, rapporter och resultat här! 

Concluding conference Energy gas technology

News about Energy gas technology concluding conference

Welcome to a conference that presents the most interesting results of the latest research on renewable energy gases and their role in sustainable energy. This far, we have about 20 confirmed presentations from areas within the program along with four exciting keynote lectures. 

Who?

Mattias Goldmann, Fores will link program results with Sweden's political objectives and provide a look ahead over the fuel market. Filip Johnson, Chalmers will give an overview on the history and future of Swedish energy gas technology. Jacob Lagercrantz, Bästkusten will talk about goals of biofuels in 2030, Jonas Lindmark, The Swedish Energy Agency will talk about future efforts regarding energy gases and how the agency looks at the future of research in the field.

What?

Come and listen to the latest research, meet industry colleagues, meet new people over good lunches to discuss new project ideas and contribute to cross-fertilize the energy sector during a good conference dinner.

We will have presentations of research results and new findings from the program's researchers and other project implementers. The conference program will be filled with exciting lectures. 

How?

Sign up for this conference, which is aimed at everyone with an interest in liquid and gaseous biofuels, where you will get the latest insights and lots of new knowledge during two days in June. If you are affiliated with the program as project manager or project implementer, program committee member or focus group member, you enjoy a greatly reduced fee.

Where and when?

Energy gas technology concluding conference is held at the Clarion Hotel Post in central Gothenburg, on 8 and 9 June 2017. As a conference participant, you get a discount on accommodation when booking before May 1. Contact the hotel directly and state that you are a registered participant of the conference. 

See you in a warm early summer Gothenburg, 8 and 9 in June!

Please sign up here!

 

Konferenser

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrums konferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

18 maj
2017


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018