9 nov, Stockholm

Standardisering i energibranschen

Vi lyfter fram en rad aktuella frågor kring standardisering i ett seminarium som vänder sig till energiföretag, distributörer och andra branschaktörer.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om en rad aktuella frågor kring standardisering för energibranschen. Den 9 november 2017 samlar Energiforsk, i samarbete med Swedish Standard Institute, SIS och SEK Svensk Elstandard, energibranschen till ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet.

Sverige har i många avseenden varit en framgångsrik föregångare på standardisering inom vitt skilda områden. Vårt systematiska och proaktiva deltagande i standardiseringsarbetet har bidragit till att många svenska exportföretag har blivit framgångsrika i olika branscher, inte minst inom energiområdet.

Du som deltar kommer att kunna lyssna och diskutera intressanta frågeställningar. Det handlar bland annat om hur standardisering påverkar verksamheten i svenska energiföretag, hur standardisering och ekonomi hänger ihop och hur vi kan engagera fler för att stärka svensk konkurrenskraft. Under seminariet ger vi också tips på olika framgångskoncept. 

Seminariet hålls hos Energiföretagen Sverige, Olof Palmes gata 31 i Stockholm. 
Anmäl dig här! 

 

9.30 Frukost

 

   

10.00 Välkommen!

Markus Wråke, VD Energiforsk

 

 

10.10 Syftet med standardisering och exempel på olika framgångsberättelser.

Thomas Korssell, VD SEK Svensk Elstandard

 

 

10.30 Syftet med standardisering och exempel på olika framgångsberättelser.

Thomas Idermark, VD SIS

 

 

10.50 Funktionskrav på elmätare – ett steg på väg mot ett smartare elnät.

Elin Grahn, analytiker Energimarknadsinspektionen

 

 

11.20 Bensträckare

 

 

 

11.30 Vad skulle hända om användarsidan i Sverige inte deltog i standardiseringsarbetet?

Jonas Persson, VD Karlstad Elnät

 

 

11.50 Lunch

 

 

 

 

 

 

 

12.50 Vilka är de mest framträdande och konkreta nyttorna och resultaten?

Klas Gustafsson,  vice VD Tekniska Verken

 

 

13.10 Hur kan fler engageras i uppdrag för att stärka svensk konkurrenskraft?

Håkan Jönsson, VD Gävle Energi

 

 

13.30 Hur prioriterar kraftbolagen bland många viktiga standardiseringsfrågor?

Viktoria Neimane, chef Network Technology Vattenfall Eldistribution

 

 

13.50 Bensträckare

 

 

 

14.00 Paneldiskussion- Håkan Jönsson, VD Gävle Energi

- Jonas Persson, VD Karlstad Elnät

- Klas Gustafsson, vice VD Tekniska Verken i Linköping

- Viktoria Neimane, chef Network Technology Vattenfall

Moderator:
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

 

 

       14.45 Avslutning      och fika

 

 

 

Anmäl dig här!