9 nov, Stockholm

Standardisering i energibranschen

Vi lyfter fram en rad aktuella frågor kring standardisering i ett seminarium som vänder sig till energiföretag, distributörer och andra branschaktörer.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om en rad aktuella frågor kring standardisering för energibranschen. Den 9 november 2017 samlar Energiforsk, i samarbete med Swedish Standard Institute, SIS och Svensk Elstandard, SEK energibranschen till ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet.

Sverige har i många avseenden varit en framgångsrik föregångare på standardisering inom vitt skilda områden. Vårt systematiska och proaktiva deltagande i standardiseringsarbetet har bidragit till att många svenska exportföretag har blivit framgångsrika i olika branscher, inte minst inom energiområdet.

Du som deltar kommer att kunna lyssna och diskutera intressanta frågeställningar. Det handlar bland annat om hur standardisering påverkar verksamheten i svenska energiföretag, hur standardisering och ekonomi hänger ihop och hur vi kan engagera fler för att stärka svensk konkurrenskraft. Under seminariet ger vi också tips på olika framgångskoncept. 

Anmäl dig här! 

Program

09:30 - 10.00

 

Frukost

 

10:00 - 10:10

 

Välkommen!

Markus Wråke, VD Energiforsk

10:10 - 10:30

 

Syftet med standardisering och exempel på olika framgångsberättelser.

Thomas Korssell, VD SEK

10:30 - 10:50

 

Syftet med standardisering och exempel på olika framgångsberättelser.

Thomas Idermark, VD SIS

10:50 - 11:20

 

Vad är Sveriges roll och våra viktigaste utmaningar när det kommer till standardisering?

Thomas Sandvall, sektionschef Testlab, Energimyndigheten

11:20 - 11:30

 

Bensträckare

 

11:30 - 11:50

 

Vad skulle hända om användarsidan i Sverige inte deltog i standardiseringsarbetet?

Jonas Persson, VD Karlstad Elnät

11:50 - 12:50

 

Lunch

 

 

 

 

 

12:50 - 13:10

 

Vilka är de mest framträdande och konkreta nyttorna och resultaten?

Klas Gustafsson,  vice VD Tekniska Verken

13:10 - 13:30

 

Hur kan fler engageras i uppdrag för att stärka svensk konkurrenskraft?

Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät & ServaNet

13:30 - 13:50

 

Hur prioriterar kraftbolagen bland många viktiga standardiseringsfrågor?

Viktoria Neimane, chef Network Technology Vattenfall Eldistribution

13:50 - 14:00

 

Bensträckare

 

14:00 - 14:45

 

Paneldiskussion- Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät & ServaNet,


- Jonas Persson, VD Karlstad Elnät,

- Klas Gustafsson, vice VD Tekniska Verken i Linköping,

- Viktoria Neimane, chef Network Technology Vattenfall,

- Thomas Sandvall, sektionschef Energimyndigheten

Moderator:
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

14:45 - 15:00

 

Avslutning och fika

 

 

Anmäl dig här!