15 - 16 maj, Luleå tekniska universitet

Svenskt vattenkraftcentrums konferens

Kom och ta del av det senaste inom svensk vattenkraftsforskning, möt forskare och diskutera lösningar på morgondagens utmaningar inom vattenturbiner, generatorer och vattenbyggnad.

Under konferensen kommer våra duktiga doktorander att berätta om resultaten från sina projekt inom områdena vattenbyggnad respektive vattenturbiner och generatorer. Dessutom bjuder konferensen på några spännande studiebesök på Luleå tekniska universitets vattenlabb. 

Syntes för framtiden 

Under programpunkten syntes för framtiden har du möjlighet att komma med värdefulla synpunkter på vilka utmaningar vattenkraften har och vilka behov av forskning och utveckling du ser. Det görs löpande strategiska analyser i SVCs referensgrupper, styrgrupper och i styrelsen. Den övergripande syntesen kommer med utgångspunkt från dessa analyser att ge ett helhetsperspektiv på vattenkraft och dammar och bland annat svara på frågorna:

  • Vilka är de strategiskt viktigaste ingenjörsmässiga utmaningarna för vattenkraftindustrin och för samhället?
  • Vad av detta hanteras inte i önskad grad utan skulle behöva prioriteras? Förslag på hur detta ska angripas.
  • Inom vilka områden är det angeläget att öka forsknings- och utvecklingsinsatserna?

När?

Måndagen den 15 och tisdagen den 16 maj 2017

Var?

Luleå tekniska universitet

Kostnad?

Kostnaden för två dagars konferens inklusive kaffe och luncher är 600 kronor + moms. Middagen på Clarion Hotel Sky Bar kostar 500 kronor + moms. Aktiva inom Svenskt vattenkraftcentrums deltar utan kostnad.

Boende?

Boka gärna hotellrum på Clarion hotel Sense i Luleå centrum där middagen hålls. 

Anmäl dig till konferensen här!  

 

Program måndag 15 maj

10. 00  Samling och kaffe

10.30  Välkommen till Luleå universitet Erik Höglund, prorektor Luleå tekniska universitet

Välkommen till SVC-dagarna Lars Hammar, Vattenfall vattenkraft, ordförande i styrelsen för SVC

Svenskt Vattenkraftcentrum Sara Sandberg, Energiforsk

11.00 Fiskar och flexibilitet – vattenkraftens utmaningar! Fredrik Engström, Vattenfall och LTU

11.45 Lunch

13.00 Detta är vattenbyggnad

Maria Bartsch, Svenska Kraftnät

13.15 Multifasmodellering av nedbrytning i betong vid kontakt med vatten Daniel Eriksson, KTH

13.45 Simulering av rörelser i fyllningsdammar (prel) Jasmina Toromanovic, LTU

14.15 Tillförlitlighetsbaserad dimensionering av förstärkning i bergtunnlar William Bjurland, KTH

14.45 Kaffe

15.15 Varför vattenkraftens vattenvägar är ”eljest” Robin Andersson, LTU

15.45 CFD Modelling of two-phase flows at spillway Aerators Penghua Teng, KTH

13.00 Detta är vattenturbiner och generatorer

Niklas Dahlbäck, Vattenfall

13.15 Measurements on Porjus U9 Full-scale Machine Arash Soltani, LTU

13.45 Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation Weiya Yang, UU

14.15 Tribological behavior of self-lubricating bearing materials: Investigation and characterization Maria Rodiouchkina, LTU

14.45 Kaffe

15.15 TBD Hamed Jamshidi, Chalmers

15.45 Dynamics of hydropower rotors Florian Thiery, LTU

19.00 Middag på Clarion Hotel Sky Bar

Program tisdag 16 maj

09.00 Studiebesök: 

Strömningslära John Field laboratoriet, max 15 personer
Maskinelement Tribolab, max 15 personer
Geolabbet  Megaskjuven, max 20 personer        
Konstruktionslabbet    

10.30 Kaffe  

10.45 Syntes för framtiden  Sara Sandberg, Energiforsk, Henrik Lindsjö, N63 degrees AB  och Erik Nordström, Sweco

12.00 Lunch

13.00 Workshop Utförare (akademi). Moderatorer: Niklas Dahlbäck och Sara Sandberg 
Reflektion avseende förslag och resultat från Syntes för framtiden. Här finns det möjlighet att komma med andra förslag, som inspel till syntesarbetet och fortsatta planeringen av SVC. Hur ska förväntningarna på ökad systemsyn kunna uppfyllas?

13.00 Workshop Beställare (näringsliv/myndigheter). Moderatorer: Erik Nordström och Henrik Lindsjö
Reflektion avseende förslag och resultat från Syntes för framtiden. Här finns det möjlighet att komma med andra förslag, som inspel till syntesarbetet och den fortsatta planeringen av SVC. Vilken viktning av förslag/ämnesområden är lämplig?

14.00 Kaffe

14.30 Gemensam diskussion om Syntes för framtiden

15.30 SVC-dagarna 2017 avslutas 

 

Mer om Svenskt vattenkraftcentrum här. 

Konferenser

10 maj
2017

15 maj
2017
Luleå tekniska universitet
Svenskt vattenkraftcentrums konferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

18 maj
2017


14 jun
2017
City Conference Centre, Stockholm
Framtidens elmarknad

14 aug
2017
Vara folkhögskola, Sweden
Summer School: Gasakademin 2017


8 nov
2017


23 jan
2018