2016-08-18

Ålyngel sätts ut på västkusten

Foto: 8-fjordar

Under två dagar sätts drygt 400 000 ålyngel ut vid Kungälv, Orust och Tjörn inom programmet Krafttag ål. Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på olika åtgärder för att vända utvecklingen.

I Krafttag ål genomförs därför varje år frivilliga utsättningar av ålyngel som flera vattenkraftföretag står bakom, som den här tillsammans med organisationen 8-fjordar. Programmet Krafttag ål består både av konkreta åtgärder, som den här utsättningen av yngel, och av forsknings- och utvecklingsprojekt. En annan åtgärd är att transportera utvandringsfärdig ål förbi vattenkraftverk i fyra vattendrag.

Under två dagar sätts 423 035 ålyngel ut på följande platser:
- 17 augusti klockan 10 vid Lökebergs kile i Kungälv
- 17 augusti klockan 12 vid Rossön på Orust
- 18 augusti klockan 10 i Myggenäs hamn på Tjörn

Mer om ålutsättningen på 8-fjordars hemsida

Se ett kort videoklipp som visar hur en utsättning går till. 

Projektet 8-fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv som verkar för att återställa den ekologiska balansen och att säkra den biologiska mångfalden i området. 

Mer om Krafttag ål här!

Nyheter