2018-09-24

Framgångsrikt program om elnät

I programmet Underhåll för elnät var det senaste styrgruppsmötet förlagt till Trondheim, där den norska forskningsorganisationen Sintef har sitt huvudkontor. Utöver mötet fick styrgruppens deltagare också tillfälle att besöka Sintef Energy Lab, ett modernt labb med stora möjligheter att forska om olika aspekter av energivärlden som till exempel vindkraft off shore och högspänningsteknik.

– I det här programmet jobbar vi med att hitta lösningar för hur vi bäst ska kunna underhålla våra elnät. Det är ett program som handlar om grundläggande tekniska aspekter av elsystemet, och hur komponenterna i det kan fungera på bästa sätt. I och med att det svenska elnätet är sammankopplat med våra grannländer, hoppas vi att ett samarbete över gränserna kan leda till nya spännande projekt, säger Lennart Kjellman som är programansvarig på Energiforsk.

Målet med programmet Underhåll för elnät är att resultat och ny kunskap ska förbättra det tekniska och finansiella beslutsunderlaget kring satsningar för att upprätthålla eller höja prestandan i elnätet. I programmet hanteras också frågor kring förvaltning av fysiska system och anläggningstillgångar.

– Underhållsprogrammet har varit ett framgångsrikt och viktigt program under flera år. Vi jobbar med att vidareutveckla programmet i samverkan med aktiva deltagare och finansiärer. Flera av våra projekt har resulterat i användbara resultat och produkter som fått användning ute i företagen, avslutar Lennart Kjellman.

Läs mer om Underhåll för elnät

 

Nyheter