2018-05-03

Projektidéer om energiaska senast 1 juni

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del i det svenska energisystemet. Att utnyttja askor som en resurs i stället för att deponera bidrar till långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga energisystem baserade på förnybara bränslen. Nu uppmuntrar vi projektutförare att lämna forskningsförslag.

Programmet, som drivs av Energiforsk och tidigare Värmeforsk sedan 2002, ska verka för att ny kunskap tas fram som stimulerar användningen av askor så att ingen eller ringa risk finns för hälsa och miljö på kort eller lång sikt. Målet är att alla askor ska kunna återanvändas eller omhändertas på ett miljöriktigt sätt i förhållande till sina egenskaper och förutsättningar.

Det finns fortfarande kunskapsluckor som behöver fyllas och därför fortsätter vi bedriva viktig forskning och välkomnar projektutförare från näringslivet och akademin att söka senast den 1 juni 2018.

Mer om hur du ansöker här!

Nyheter