Tidigare askforskning

Tidigare askforskning

Forskningen i Miljöriktig användning av askor mellan 2014 och 2017 tog fram ny kunskap inom områdena tillväxteffekter vid återföring av aska, uppföljning av användning av aska som konstruktionsmaterial, klassificering av aska respektive behandling och lagring.

Slutrapporter från de olika projekten listas under Askprogrammet och kan laddas ner utan kostnad.