Program

Bergteknisk forskning

Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo, främjar och driver forskning och utveckling inom området bergteknik. Energiforsk medverkar i stiftelsen kring frågor om förvaltning av vattenkraftens berganläggningar. Anläggningarna representerar mycket stort kapital som vattenkraftföretagen på detta sätt får hjälp med att vårda och förvalta.

Vår medverkan i Stftelsen för bergteknisk forskning, Befo handlar om hur man ska förvalta det mycket stora kapital som berganläggningar inom vattenkraften representerar. Det är ett intresse som delas med andra stora anläggningsägare, till exempel Trafikverket. Se mer under projektet. 

 

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Ber info om BeFo