Program

Bergteknisk forskning

Stiftelsen Bergteknisk forskning främjar och driver forskning och utveckling inom området bergteknik. Energiforsk medverkar i stiftelsen kring frågor om förvaltning av vattenkraftens berganläggningar. Anläggningarna representerar mycket stort kapital som vattenkraftföretagen på detta sätt får hjälp med att vårda och förvalta.

Vår medverkan i Stftelsen för bergteknisk forskning, Befo handlar om hur man ska förvalta det mycket stora kapital som berganläggningar inom vattenkraften representerar. Det är ett intresse som delas med andra stora anläggningsägare, till exempel Trafikverket.

Deltagandet ger även tillgång till bredare samfinansierad bergteknisk kunskap och kompetens, ett utbyte med akademi, industri och konsulter verksamma inom det bergtekniska området. Forskningen kompletterar de satsningar inom geomekanik och bergmekanik som Svensk Vattenkraftcentrum har vid Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan.

BeFo har ett 35-tal huvudmän och mer information om den pågående forskningen finns på http://www.befoonline.org/

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35