Om programmet

Om programmet

Energiforsks betongtekniska program kärnkraft arbetar med frågor kring åldring och statusbedömning av säkerhetsrelaterade betongkonstruktioner i kärnkraftverk.

Detta program har drivits i olika etapper sedan 2007. Mer information om programmet finns att läsa i strategiplanen för 2016-2018.