Seminarier

Seminarier och workshops om vattenkraftsbetong

Betongtekniskt program vattenkraft ordnar seminarier och workshops. Varje år ordnas konferensen Kraftindustrins betongdag tillsammans med Energiforsk betongtekniskt program för kärnkraft och Vattenfall. Arrangemanget hålls i Älvkarleby på Älvkarlebylaboratoriet.

Kommande seminarier:

För närvarande så har vi inga planerade publika seminarier.

Dokumentation från Kraftindustrins betongdag:

2017-03-21/22 Kraftindustrins Betongdag i Älvkarleby. Tema: Kraftindustrins berg- och betongfrågor.

2016-05-24/25 Kraftindustrins betongdag 2016, tema "Framtidens material och analysmetoder"

 

Dokumentation från andra seminarier/workshops:

2016-09-08 Presentation av Energiforsks arbete inom betong, berg och dammsäkerhet