Utlysning

Utlysning Biodrivmedel för Sverige 2030

Energiforsk genomför tillsammans med svensk industri forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030. I denna första utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdagen är den första oktober 2017.

Programmets mål är att underlätta och göra biodrivmedel tillgängligt i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Visionen är att biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn. Resultat och ny kunskap från programmet är ett viktigt steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta, en fossilfri sjöfart och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030.

Innan du söker 

Du som ansöker om projekt ska innan ansökan lämnas till Energiforsk ta del av: 

 • Programbeskrivning för Biodrivmedel för Sverige 2030
 • Anvisningar till sökande för Biodrivmedel för Sverige 2030
 • Kommunikation och resultatspridning av projekt från Biodrivmedel för Sverige 2030

Vem som kan söka

Ansökningar välkomnas från akademin och från näringslivet.

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets samtliga fem forskningsområden:

 • Kostnadseffektiv produktion
 • Energieffektivitet för biodrivmedel
 • En breddad råvarubas
 • Effekter av nationell produktion
 • Biodrivmedlens allokering

Ladda ner och läs programbeskrivningen här!
Exemplen på forskningsfrågor under varje forskningsområde är menade som inspiration och ska inte tolkas begränsande på projektfokus i ansökningar.

Så söker du

Ansökan skickas elektroniskt via e-post till programansvarig: anton.fagerstrom@energiforsk.se

Ladda ner och läs anvisningar för dig som söker här! 
Ladda också ner och läs kommunikationsplan för projekt i programmet här! 
Utlysningen sammanfattas i detta dokument. 

Ange att ansökan gäller forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030 genom följande rubrik: ”Ansökan BfS2030 [Föreslagen titel på ansökan]”. Ett projekt inom Biodrivmedel för Sverige 2030 benämns programprojekt i Energiforsks hantering.

Observera att man i normalfallet får mellan 25 och 33 procents finansiering från forskningsprogrammet vid eventuellt beviljat projekt och att sökt belopp ska ligga i intervallet 250 000 – 500 000 SEK. Övrig finansiering måste projektutförarna själva ordna. Denna finansiering kan utgöras av andra anslag och forskningsmedel, kontantinsats eller naturainsats. Energimyndigheten har två parallella program relaterade till biodrivmedel med regelbundna utlysningar vilka i viss mån samordnas med utlysningarna i Biodrivmedel för Sverige 2030. Sökande till Biodrivmedel för Sverige 2030 uppmuntras att söka medel även från de två Biodrivmedelsprogrammen hos Energimyndigheten. 

Mer information om dessa program: 

Biodrivmedel för Sverige har även, för vissa potentiella programprojekt, liknande fokusområden som forskningsprogrammet Förnybara drivmedel och system

För att kunna behandlas ska en komplett ansökan vara inlämnad senast söndagen den i oktober 2017. Observera att eventuella frågor om ansökningsförfarandet med fördel besvaras tidigt i processen.

Bedömning av ansökan

Inkomna ansökningar utvärderas av forskningsprogrammets programstyrelse som består av experter inom biodrivmedels- och energiområdet från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samtliga inkomna ansökningar i en utlysning bedöms samlat och i konkurrens med varandra. I Programstyrelsen utvärderas inkomna ansökningar baserat på

 • Överensstämmelse med utlysningens inriktning
 • Innovationshöjd
 • Energirelevans
 • Industri- och samhällsrelevans
 • Genomförbarhet: metod och kompetens

Beslut om stöd

Programstyrelsen har direkt beslutsmakt över forskningsprogrammets kassa och beslutar om vilka projekt som beviljas stöd från denna. Beslut fattas av Programstyrelsen tidigast den 9 november 2017. Beslut kan inte överklagas. Programprojekt inom Biodrivmedel för Sverige 2030 kan tidigast starta i januari 2018. Projektet måste avslutas inom programperioden, det vill säga senast den sista oktober 2019.