Utlysning

Biodrivmedel i tunga transporter

Energiforsk driver tillsammans med svensk industri forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030. I den här utlysningen välkomnar vi särskilt projekt om biodrivmedel i tunga transporter, det vill säga gods- och persontransporter med fordon över 3,5 ton på land, i luften och på vatten.

Programmets mål är att underlätta och göra biodrivmedel tillgängligt i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Visionen är att biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn. Resultat och ny kunskap från programmet är ett viktigt steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta, en fossilfri sjöfart och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030.

I den här andra utlysning i programmet söker vi nya forskningsprojekt framför allt med bäring på biodrivmedel i tunga transporter, men vi välkomnar även ansökningar inom programmets övriga forskningsområden. Sista ansökningsdag är något förlängd till måndagen den 3 september 2018. 

Vem kan söka

Utlysningen har särskilt fokus på tunga transporter men välkomnar projekt inom programmets samtliga fem forskningsområden, se programbeskrivning för mer detaljer:

  • Kostnadseffektiv produktion
  • Energieffektivitet för biodrivmedel
  • En breddad råvarubas
  • Effekter av nationell produktion
  • Biodrivmedlens allokering

Ansökningar välkomnas från akademin och från näringslivet. Ladda ner och läs programbeskrivningen här! De exempel på forskningsfrågor som finns under varje forskningsområde är menade som inspiration och ska inte tolkas begränsande på projektfokus i ansökningar.

Innan du söker 

Du som planerar att ansöka om projekt ska innan ansökan lämnas till oss ta del av: 

Så ansöker du

Observera att den sökande i normalfallet får mellan 25 och 33 procents finansiering från forskningsprogrammet vid beviljat projekt och att det sökta beloppet ska ligga i intervallet 250 000 – 500 000 SEK. Övrig finansiering måste du som projektutförare själv ordna. Denna finansiering kan utgöras av andra anslag och forskningsmedel, kontantinsats eller naturainsats.

Energimyndigheten har pågående satsningar relaterade till biodrivmedel med regelbundna utlysningar vilka i viss mån samordnas med utlysningarna i Biodrivmedel för Sverige 2030. Du som söker projekt i Biodrivmedel för Sverige 2030 uppmanas att också söka från biodrivmedelsprogrammet på Energimyndigheten

Biodrivmedel för Sverige 2030 har även, för vissa potentiella programprojekt, liknande fokusområden som forskningsprogrammet Förnybara drivmedel och system

Ansökan mejlas till Anton Fagerström som är programansvarig. Ange att ansökan gäller forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030 genom att i ämnesraden skriva: ”Ansökan BfS2030 [Föreslagen titel på ansökan]”. Ett projekt inom Biodrivmedel för Sverige 2030 benämns programprojekt i vår hantering. För att kunna behandlas ska en komplett ansökan vara inlämnad senast lördagen den 1 september 2018. Observera att eventuella frågor om ansökningsförfarandet med fördel besvaras tidigt i processen.

Bedömning av ansökan

Inkomna ansökningar utvärderas av forskningsprogrammets programstyrelse som består av experter inom biodrivmedels- och energiområdet från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samtliga inkomna ansökningar i en utlysning bedöms samlat och i konkurrens med varandra. I Programstyrelsen utvärderas inkomna ansökningar baserat på

  • Överensstämmelse med utlysningens inriktning
  • Innovationshöjd
  • Energirelevans
  • Industri- och samhällsrelevans
  • Genomförbarhet: metod och kompetens

Beslut om stöd

Programstyrelsen har direkt beslutsmakt över forskningsprogrammets kassa och beslutar om vilka projekt som beviljas stöd. Beslut fattas av Programstyrelsen tidigast den 2 oktober 2018. Beslut kan inte överklagas. Programprojekt inom Biodrivmedel för Sverige 2030 kan tidigast starta i januari 2019. Projektet måste avslutas inom programperioden, det vill säga senast den sista december 2020.

 

Utlysningar