Om medlemskap

Också ditt företag kan bli medlem

Ett medlemskap ger dig möjlighet att delta i arbetsgrupper och att ta del av den senaste informationen samt tillgång till Cigres rapportdatabas. Här kan du också bidra med din och ditt företags expertkunskap i ett internationellt forum.

Det finns olika typer av medlemskap i organisationen.

För mer information om medlemskap kontakta nationalkommitténs sekreterare