Studiekommittéerna

Aktiva studiekommittéer

Syftet för Cigres studiekommittéer är att främja informationsutbyte inom respektive område. Varje kommitté organiserar och utför också studier för teknisk utveckling och för att bygga upp kunskap. Det sker normalt via arbetsgrupper som i vissa fall är gemensamma för flera studiekommittéer. Genom att delta i en arbetsgrupp är du med i kunskapsfronten vilket stärker ditt företags kunskapsutveckling och konkurrenskraft.

Varje kommitté upprättar en aktivitetsplan. Information ges via symposier, kunskapsseminarier och regionala konferenser. Vi tar också fram populärvetenskapliga publikationer, tidskriften Electra och tekniska broschyrer.

En studiekommitté består av en ordförande, upp till 24 medlemmar, varav högst en per land, samt en sekreterare. Medlemmarna utses av fullmäktige för perioder om 6 år. För att bevaka och fördjupa ett aktuellt delområden kan också arbetsgrupper bildas. Sverige har en ledamot i varje kommitté, se listan till höger.

Studiekommittéer och svenska ledamöter 2016-2018

Rotating Machines A1, Richard Perers från Norconsult AB

Transformers A2, Jan Hajek från ABB AB

High Voltage Equipment A3, Tommie Lindquist från Svenska kraftnät

Insulated Cables B1, Marc Jeroense från ABB

Overhead Lines B2, Per Norberg från Vattenfall Eldistribution AB

Power Systems Substations B3, Milan Radosavljevic från Svenska kraftnät

HVDC and Power Electronics B4, Abhay Kumar från ABB AB

Protection, Automation and Meetering B5, Anders Johnsson från Vattenfall Eldistribution AB

System Development and Economics C1, Mattias Jonsson från Svenska kraftnät

System Operation and Control C2, Christer Norlander från Svenska kraftnät

System Environmental Performance C3, Lennart Engström från Vattenfall Eldistribution AB

System Technical Performance and analysis C4, Anders Holm, från Vattenfall Eldistribution AB

Power Supply Regulation and Trading C5, Lars Joelsson från Vattenfall AB

Distribution Systems and Dispersed Generation C6, David Söderberg från Vattenfall

Materials and Emerging Technologies for Power Systems D1, Henrik Hillborg från ABB AB

Information System and Telecommunication for Power Systems D2, Moustafa Chenine från Sweco Energuide