Om programmet

Syfte och mål

Utvecklingsprogrammet bidrar med kunskap i det strategiska arbetet med dammsäkerhet och är till nytta för den svenska vattenkraftproduktionens långsiktiga utveckling.

Programmet genomförs sedan 1999 i samverkan mellan dammägare och Svenska Kraftnät.

Syte och mål för programmet:

  • Att främja dammsäkerhetsutvecklingen genom relevanta och angelägna utvecklingsprojekt samt kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet
  • Att möjliggöra för vattenkraftföretagen att behålla och vidareutveckla en uthålligt hög nivå på dammsäkerhet
  • Att långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy
  • Att ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer (RIDAS)