Projektförslag

Projektförslag välkomnas!

Välkommen att skicka din projektidé eller ditt färdiga projektförslag för beslut i dammsäkerhetsprogrammets styrgrupp. Det finns också möjlighet att ansöka om omkostnadsersättning för presentation av konferensbidrag eller omkostnadsersättning för examensarbeten inom dammsäkerhetsområdet.

För projektidé och projektförslag finns en mall till höger för projektbeskrivningar.

Kriterier för ersättning av omkostnader relaterat till examensarbeten eller vid presentation av konferensbidrag finns i dokumente till höger.

Skicka underlag till sara.sandberg@energiforsk.se. 08-677 27 28.

Nästa mötesdatum i styrgruppen 2018: 17 maj och 28 augusti.