Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgruppen för dammsäkerhetsprogrammet styr inriktningen på programmet och initierar projektverksamhet. Styrgruppen beslutar om genomförande av projekt, följer dessa löpande och godkänner rapporter.

Peter Viklander, Vattenfall, ordförande
Anders Isander, Uniper, vice ordförande
Romanas Wolfsborg, Vattenfall
Linda Ormann/Helena Björkman, Fortum
Anders Sjödin, Statkraft
Viktor Carlsson, Skellefteå Kraft
Henrik Arver, Vattenregleringsföretagen
Maria Bartsch/Anna Engström, Svenska kraftnät, adjungerade
Emma Hagner, Energiforsk, adjungerad