Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgruppen för dammsäkerhetsprogrammet styr inriktningen på programmet och initierar projektverksamhet. Styrgruppen beslutar om genomförande av projekt, följer dessa löpande och godkänner rapporter.

Peter Viklander, Vattenfall (ordförande)

Romanas Ascila, Vattenfall

Anders Isander, Uniper

Linda Ormann, Fortum / Helena Björkman, Fortum

Anders Sjödin, Statkraft

Viktor Carlsson, Skellefteå Kraft

Gunnar Sjödin, Vattenregleringsföretagen

Maria Bartsch, Svenska kraftnät (adj)

Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät (adj)

Nils Isaksson, Svenska kraftnät (adj)

Sara Sandberg, Energiforsk (adj.)