Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgruppen för dammsäkerhetsprogrammet styr inriktningen på programmet och initierar projektverksamhet. Styrgruppen beslutar om genomförande av projekt, följer dessa löpande och godkänner rapporter.

Peter Viklander, Vattenfall (ordförande)
Romanas Ascila, Vattenfall
Anders Isander, Uniper
Linda Ormann, Fortum / Helena Björkman, Fortum
Anders Sjödin, Statkraft
Viktor Carlsson, Skellefteå Kraft
Gunnar Sjödin, Vattenregleringsföretagen
Maria Bartsch, Svenska kraftnät (adj)
Anna Engström Meyer, Svenska kraftnät (adjungerad)
Nils Isaksson, Svenska kraftnät (adjungerad)
Emma Hagner, Energiforsk (adjungerad)