Elkraft 2017

Elkraft 2017

Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut? Och vilka krav och önskemål kommer kunderna att ställa? Energikällor som sol- och vindkraft har blivit mer kostnadseffektiva och spelar en allt större roll för energiproduktionen i Norden. Den snabba tekniska utvecklingen inom kraftelektronik, datorteknik och kommunikation öppnar nya möjligheter.

Nästan 400 personer möttes på Chalmers den 17-18 maj för att lyssna på på presentationer om framtidens elkraftssystem i Sverige. Konferensen genomfördes som ett samarbete med Chalmers, Kraftorum och Energiforsk.

Program Dag 1: 17 maj

Välkommen till Elkraft 2017 på Chalmers
Ola Carlson, bitr. professor, Elkraftteknik, Chalmers tekniska högskola

Elsystem: inför en betydelsefull, men oviss framtid
Björn Sandén, professor, Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola

Utmaningar för det framtida elsystemet ‐ forskningsbehov och prioriteringar 
Rémy Kolessar, avdelningschef forskning och innovation, Energimyndigheten

Ellevio’s satsning mot framtidens elnätdigitalisering ett medel för effektivare elnätsverksamhet.
Anders Ekberg, projektansvarig Regionnätsverksamheten, Ellevio AB Elarkitektur i bilar

Svenska kraftnäts utmaningar inför omställningen av energisystemet
Ulf Moberg, teknisk direktör Svenska kraftnät  

Ett framtida elsystem behöver både små‐ och storskaliga lösningar
Mats Ladeborn, vice president fleet development, Vattenfall

Digitala lösningar för ett mer effektivt framtida elsystem 
Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB CRC

Forskningsutmaningar i framtidens elkraftsystem 
Göran Andersson, professor elkraftsystem, ETH, Zurich

FED – Ekosystem, handelsplats och optimering av framtidens micro grid ‐Innovationsprojekt för ökat resursutnyttjande av värme, kyla & el på campus Chalmers
Jonas Wilhelmsson, sales engagement manager IoT, Ericsson AB

Elkraftutbilding, utbud och efterfrågan
Jörgen Blennow, Utbildnings‐, områdesansvarig, Chalmers tekniska högskola

 

Program Dag 2: 18 maj

Stamnät/lokalnät

Nysäter‐klustret – ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt
Ingemar Leisse, Eon

On the Design and Placement of a Supplementary Damping Controller in an Embedded VSC‐MTDC Network
Omar Kotb, KTH

Bedömning av nätstatus baserad på dataanalys och avancerade algoritmer
Hannes Hagmar, RISE

Converter interoperability in offshore HVDC grids
Amin Bahmani, Chalmers tekniska högskola

 

Batterier/lagring/system

Ö‐drift året runt med solenergi och vätgas för hus och elbil
Hans‐Olof Nilsson, HO Enterprise

Imagine independence
Fredrik Stigebrandt, Box of Energy

What happens in the lithium ion batteries when used in Automotive Applications?
Evelina Wikner, Chalmers tekniska högskola

 

Smarta nät/ICT/Elmarknad

Nya tekniska krav på frekvens‐regleringen i det nordiska 
kraftsystemet
Robert Eriksson, Svenska kraftnät

From Power Plant to POL cyber‐criminals are on you
Patrick Le Fèvre, Powerbox

Review of the requirements in the Network Codes
Lars‐Ola Österlund, Brolunda Consulting

WeldCloud™
Gustav Lilliebrunner, ESAB

 

Elfordon

Elektriskt drivsystem i NEVS elbil
Magnus Johansson, NEVS 

Modellering och påverkan av rippelströmmar i li‐jonbatterier i tunga hybridfordon
Oskar Wallmark, KTH

Electric Site
Joakim Unnebäck, Volvo Construction Equip

Elektriska drivlinor och deras energiförbrukning i fordon
Emma Grunditz, Chalmers tekniska högskola

 

Vind, sol, tidvatten

Digitalisering inom förnyelsebar energi och samverkan mellan Chalmers och Greenbyte 
Jonas Croné, Greenbyte

El i uländer
Sam Manaberi, Trine

"IEA WIND Task 25: Design and operation of power systems with large amounts of wind power"
Hannele Holttinen, VTT Finland

Novel Electric Drive Solution for Tidal Power Generation using 5‐level NPC converters
Nima Saadat, Chalmers tekniska högskola

 

Kraftkomponenter/industri

Kraft i rymden
Mikael Ekström, RUAG

Tillförlitlig elektronik
Klas Brinkfeldt, Swerea IVF

Electricity to Reduce CO2 Emission in Harbours and Coastal Shipping
Daniel Karlsson, DNV‐GL

Realtidskontroll/simuleringar av elektriska drivsystem
Martin Härberg, FENGCO

 

Inledning och välkommen

10.30-11.45

13.00-14.30

15.00-17.00

Dag 2: Stamnät/lokalnät

Dag 2: Batterier/lagring/system

Dag 2: Smarta nät/ICT/elmarknad

Dag 2: Elfordon

Dag 2: Vind, sol, tidvatten

Dag 2: Kraftkomponenter/Industri

Posters

Posters

Posters

Posters