Program

Elproduktionskostnader

Här samlar vi resultat om el från nya och kommande anläggningar. Syftet är att ge en övergripande och jämförbar bild av vad kostnaderna för elproduktion är för kommersiellt tillgängliga tekniker.

Rapporterna innehåller en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Dessutom beskrivs utvecklingstrenderna för såväl kommersiellt tillgängliga tekniker som för de tekniker som kan bli kommersiella inom en tioårsperiod. Till den senaste rapporten finns också en beräkningsapplikation.