Program

Fjärrsyn

Det här är forskning som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla och öka kunskapen om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle. Det handlar till exempel om att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida energiteknik.

Fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt program som ska ta fram kunskap för att utveckla befintliga och nya fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Det kan handla om att utforska möjligheter till storskalig lagring och användning av förnybar energi, att studera värmeförsörjning i lågenergibyggnader eller att titta på regelverk och andra politiska insatser som påverkar fjärrvärme och fjärrkyla.

Forskningsprogrammet drivs i samverkan med Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Programmet startade 2006 och inledde i juli 2013 en tredje programperiod som pågår fram till och med juni 2017.

 

 

Hänt inom området

Samverkan mellan el- och fjärrvärme

Förändringar på elmarknaden har en stark påverkan på fjärrvärmens utveckling och marknadsmöjligheter. Det visar en ny forskningsrapport från forskningsprogrammet Fjärrsyn. Rapporten, El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna, pekar på att kraftsystemets utveckling kan komma att få en kraftig påverkan på ekonomin för många svenska fjärrvärmeföretag.

8 apr 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Miljön vinnare när fjärrvärme ersätter fossilt i industrin

Ny handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som önskar byta till fjärrvärme i sina industriprocesser. Här beskrivs olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör.

1 mar 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Internationell konferens om smarta energisystem

Nu är Call for abstracts till 2nd International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating i Aalborg stängd. Men missa inte att boka datumen och att anmäla dig och ditt företag som deltagare till konferensen!

11 feb 2016


Fjärrsyns halvårsberättelse är här

Vilket behov finns det för fjärrvärmeforskning i framtiden? Pågående projekt. Intressanta resultat som att hantera åldrande fjärrvärmenät. Möt Linda Wårell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet i senaste halvårsberättelsen från forskningsprogrammet Fjärrsyn.

10 feb 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Presentera din fjärrvärmeforskning i Seoul

Den 4-7 september kommer det 15:e internationella symposiet om fjärrvärme och fjärrkyla att gå av stapeln i Seoul, Korea. Sista dag att skicka in abstracts är den 26 februari 2016.

2 feb 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Visa fler nyheter

Ansvarig

Fredrik Martinsson
08-677 27 57

Uppdragsgivare