Program

Fjärrsyn

Det här är forskning som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla och öka kunskapen om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle. Det handlar till exempel om att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida energiteknik.

Fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt program som ska ta fram kunskap för att utveckla befintliga och nya fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Det kan handla om att utforska möjligheter till storskalig lagring och användning av förnybar energi, att studera värmeförsörjning i lågenergibyggnader eller att titta på regelverk och andra politiska insatser som påverkar fjärrvärme och fjärrkyla.

Forskningsprogrammet drivs i samverkan med Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Programmet startade 2006 och inledde i juli 2013 en tredje programperiod som pågår fram till och med juni 2017.

 

 

Ansvarig

Fredrik Martinsson
08-677 27 57

Uppdragsgivare