Halvårsberättelse

Halvårsberättelser från Fjärrsyn

Det här är en broschyr som genom intervjuer med forskare och branschföreträdare belyser projekt och resultat från programmet. Ett par gånger om året sammanfattar vi här vad som är på gång i Fjärrsyn och vilka projekt och rapporter som finns.

Halvårsberättelsen går som bilaga med Fjärrvärmetidningen, men skickas också direkt till personer som visat intresse och funktioner i fjärrvärmeföretagen. Du kan också läsa, ladda ner och skriva ut den senaste halvårsberättelse genom att klicka på bilden nedan.

 

Halvårsberättelse oktober 2016