Om programmet

Om programmet

Fjärrsyn är ett samlat program för forskning och utveckling inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Programmet, som är tvär- och mångvetenskapligt, startade 2006 och inledde i juli 2013 en tredje programperiod som pågår fram till juli 2017.

Inom Fjärrsyn läggs särskild vikt vid kommunikation och resultatspridning så att ny kunskap blir tillgänglig, spridd och kommer till användning. Resultat och ny kunskap från forskningen används i första hand av beslutsfattare, myndigheter, fjärrvärmeföretag och deras kunder, men också av tillverkare av komponenter i fjärrvärmesystemen och av andra forskare. Programmet finansieras av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen i samverkan och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året.

Syftet med programmet är att stärka fjärrvärme och fjärrkyla, att uppmuntra konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling samt att skapa resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i stort.

Fjärrsyn fokusera på tre forskningsområden under den nuvarande programperioden:

  • Systemutveckling för att minska beroendet av fossila bränslen, öka energieffektiviteten och minska utsläppen från industri och bostäder.
  • Effekter av och anpassning till ny politik och omvärldsförändringar för att bidra till att energipolitikens mål nås på ett effektivt sätt.
  • Samverkan för hållbar utveckling med syfte att utveckla nya erbjudanden där användaren i större utsträckning kan påverka sina kostnader och sin miljöpåverkan.

Mer om programmets omfattning, mål och forskningsområden finns i programbeskrivningen. 

Ladda ner senaste nyheter och programbeskrivning här!