Organisation

Organisation och styrning

Programråd

Fjärrsyn är ett samverkansprogram som vi driver tillsammans med Energimyndigheten där alla utlysningar är öppna. Projektansökningar och färdiga forskningsrapporter granskas av Fjärrsyns programråd och Svensk Fjärrvärmes expertråd. Alla projekt har dessutom en referensgrupp som följer forsknings- och utvecklingsarbetet under hela projekttiden.

Programrådet ansvarar för strategiska och operativa frågor i programmet. Rådet består av representanter från fjärrvärmeföretagen, Energimyndigheten, tillverkningsindustrin, bostadsorganisationerna och från universitet och högskolor. Programrådet lämnar rekommendationer till beslut för varje projektansökan. Samtliga ansökningar i en utlysning bedöms samlat och i konkurrens med varandra. Rekommendationerna ligger till grund för Energimyndighetens handläggning och myndighetsbeslut.

Referensgruppen är en viktig förstärkning till projektet och fungerar som branschens stöd till och kontakt med projektet och projektledaren, mer information om referensgruppens roll finns i dokumentet Instruktion för Fjärrsyns referensgrupper till höger.

Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag finns representerade i fyra råd. Råden är engagerade i Fjärrsyn och forskningsfrågor från bedömning av forskningsansökningar genom hela projektet till godkännande av slutrapport.

Omvärldsrådet behandlar alla viktiga frågor i omvärlden som berör fjärrvärme-, fjärrkyle- och kraftvärmebranschen. Forskningsområdet omfattar omvärld, systemanalys och styrmedel och fokus ligger på att arbeta med fjärrvärmens image bland beslutsfattare.  >>Mer om omvärldsrådet.

Marknadsrådet arbetar med frågor kring värmemarknadens funktion, kundrelationer, affärsutveckling och utveckling och förvaltning av Prisdialogen. >>Mer om marknadsrådet.

Teknikrådet arbetar inom områdena utveckling och underhåll av tekniska system, branschgemensam standard, energieffektivisering och helhetssyn på kedjan produktion, distribution och kundanläggningar. >>Mer om teknikrådet.

Kommunikationsrådet arbetar med att synliggöra och öka förtroendet för  för fjärrvärme och fjärrkyla och att utveckla kompetensen och öka kunskapen om kommunikation i branschen. Rådet bidrar med kompetens i bedömningen av forskningsansökningar i Fjärrsyn. >>Mer om kommunikationsrådet.

 

Fjärrsyns programråd

Thomas Forsberg, Södertörns fjärrvärme AB ordförande
Harald Andersson, E.ON Värme Sverige AB 
Jonas Holmberg, Borås Energi och Miljö AB
Per Håkansson, Karlshamn Energi AB
AnnBritt Larsson, Tekniska Verken i Linköping
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen
Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg
Louise Trygg, Linköpings universitet

Adjungerade:
Sofia Andersson, Energimyndigheten
Lina Enskog Broman, Svensk Fjärrvärme
Fredrik Martinsson, Energiforsk

Fredrik Martinsson
Programansvarig
08-677 27 57

Ladda ner