Rapport

Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv

Avfallsbränsle står för en allt större del av svensk fjärrvärmeproduktion och utgör idag det näst största bränslet. Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme är dock ifrågasatt i vissa sammanhang. Här konstateras att det saknas eller finns en begränsad systemsyn som gör att energiåtervinning från avfall värderas lågt i flera system där olika uppvärmningsalternativ jämförs.

Energiåtervinning från avfall är en del av flera tekniska system – avfallsbehandlingssystemet inklusive återvinningssystemet, uppvärmningssystemet och kraftsystemet. Det är en kombination av att generera nytta i flera olika system som totalt resulterar i att energiåtervinning från avfall ofta faller väl ut i övergripande systemstudier, men mindre bra när endast ett av systemen studeras. Samverkan med flera system gör uppgiften att kommunicera miljövärden extra svår, och att kommunicera systemresultat upplevs ofta komplicerat av energibolagen.

Nyheter

Sökes: projektledare energi och miljö

Energiforsks portfölj inom vattenkraft är bred och omfattande. Projekten resulterar i ny kunskap inom miljö, dammsäkerhet, hydrologi och betong. Den största satsningen är Svenskt vattenkraftcentrum, med visionen att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar.

13 dec 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Bränslecellsdriven lastcykel rullar långt

Just nu genomförs ett unikt projekt med lastcyklar som drivs av bränsleceller. Det är Energiforsks program Teknikbevakning bränsleceller som demonstrerar en bränslecellsdriven lastcykel.

8 dec 2017


Nytt om svenska sol-innovationer

En uppfinning som handlar om hur man kan producera billigare solceller med hjälp av en specialtillverkad tejp, och som ingår i Solelprogrammet, presenterades på Solelmässan i förra veckan.

6 dec 2017


Lyft blicken på elmarknaden!

Vi står inför stora utmaningar och möjligheter på den europeiska elmarknaden. Det var tydligt under förra veckans internationella konferens Evolving the market – matching future needs som forskningsprogrammet EFORIS arrangerade.

27 nov 2017


Nya medel till forskning i Svenskt vattenkraftcentrum

Energimyndigheten stödjer det ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC med 27,9 miljoner kronor. Syftet är att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

23 nov 2017


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:365

Författare

Mattias Bisaillon, Jenny Sahlin och Johan Sundberg