Slutkonferens Fjärrsyn

Fjärrsyns slutkonferens juni 2017

Den 14 juni 2017 hölls en dag med de senaste resultaten och nyheterna från forskningen i Fjärrsyn. Här till höger hittar du presentationer från dagen att ladda ner.

Program

9:00
Registrering och kaffe

9:30
Fjärrvärmeforskning då, nu och sen.
Inledning av programansvarig Fredrik Martinsson på Energiforsk, Sofia Andersson
Energimyndigheten och Thore Sahlin på Sahlin Gebit.

11:00
Kärnfulla minipresentationer av spännande Fjärrsynsresultat - Pass 1

12:00 - Lunch 

13:00
Kärnfulla minipresentationer av spännande Fjärrsynsresultat - Pass 2

14:00
Fördjupning inom några av de projekt som presenterades före lunch. Vilka är de viktigaste resultaten och hur ska de på bästa sätt implementeras och komma till nytta i energiföretagen? Det kommer att handla om framtida fjärrvärmeteknik, nya tjänster för fjärrkyla, energiåtervinning av avfall, konkurrensen om biomassan, prosumenter, den resurseffektiva staden, europaperspektiv och mycket mer!

15:00 - Fika

15:15
Hur bidrar forskningen till fjärrvärmens omställning?
Presentation av en syntes av Fjärrsyn med utfrågning och diskussion tillsammans med de engagerade syntesförfattarna:

Kristina Lygnerud med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylan ur ett hållbarhetsperspektiv
Kerstin Sernhed med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylan ur ett kundperspektiv
Sven Werner med fokus på fjärrvärmen och fjärrkylans roll i energiomställningen

16:00-16:30
Sammanfattning och avslutning

Här hittar du ett referat från konferensen av Energiföretagen Sverige