Projekt

LCF- och TMF-spricktillväxt i gjutna nickelbaserade superlegeringar

Nickelbaserade superlegeringar som material för framtida gasturbiner undersöks i detta projekt.

Inom projektet, KME-702, undersöks material för framtida industriella gasturbiner. Material med hög beständighet mot korrosion och termomekanisk utmattning (TMF) valideras och modeller för att beräkna spricktillväxten tas fram inom projektet. Projektet bidrar till utvecklingen av gasturbiner som eldar förnybara bränslen, har högre verkningsgrader och större möjligheter till cyklisk drift.

Om projektet

Projektledare

Johan Moverare Linköpings universitet

Uppdragsgivare

Energimyndigheten, och Siemens Industrial Turbomachinery genom KME

Tid

oktober 2014 - april 2018