Seminarium

Seminarium Kraft och liv i vatten

Den 26 januari hölls ett seminarium i programmet då forskare presenterade resultat från de tre pågående projekt Ekoliv, Priokliv och Framkliv. Bilder från de olika presentationerna finns i programmet här nedanför.

Program:

09:00

Kaffe

 

09:30

Välkommen och inledning

Johan Tielman, Uniper, ordförande programgruppen KLIV

Sara Sandberg, Energiforsk

09:45

EKOLIV

Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder

 

Leonard Sandin SLU

Ing-Marie Gren

 

10:30

Frågor och diskussion

10:45

Bensträckare

11:00

PRIO-KLIV

Hur kan man prioritera mellan möjliga miljöåtgärder i vattendrag påverkade av vattenkraft?

 

Roland Jansson, Birgitta Malm Renöfält och Åsa Widén Umeå Universitet

 

11:45

Frågor och diskussion

 

12:00

Lunch

13:00

FRAM-KLIV

Vad är samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (CBA) och hur skiljer den sig från en finansiell analys?

Ett verktyg för CBA och finansiell analys av miljöåtgärder i vattendrag

 

Bengt Kriström Umeå universitet

 

 

Tore Söderqvist Anthesis Enveco AB

13:45

Frågor och diskussion

 

14:00

Kaffe

 

14:15

Diskussion

·       Kopplingar mellan projekten

·       Kopplingar till pilotälvsprojekten

·       Nästa steg?

 

15:15

Summering av dagen

Johan Tielman, Uniper

Sara Sandberg, Energiforsk

15:30

 

Seminariet avslutas